גישורים ובוררויות

גישור הינו הליך וולונטרי ליישוב סכסוכים, המתנהל באמצעות מגשר, המנהל את ההליך ומקדם בין הצדדים פשרה, בעוד בוררות הנה הליך משפטי בו מסמיכים הצדדים גורם חיצוני, בורר, להכריע במחלוקות, בדומה לאופן ניהול ההליך בבית-המשפט.

הליך הגישור חסוי לחלוטין וכל הנאמר בו איננו משמש ראיה בהליך משפטי, זאת בניגוד להתדיינות בבית-המשפט המתנהלת בצורה פומבית. למגשר נתונה הרשות לדון עם הצדדים בנפרד ולהימנע מלשתף צד בדברים שנמסרו לו ע"י צד אחר, הכל במטרה לקדם פשרה. המפתח להצלחה בגישור טמון במציאת האינטרסים המשותפים ובניית מתווה משותף ומוסכם לפתרון המחלוקות, כאשר בניגוד להליך משפטי רגיל ובניגוד להליך הבוררות, לצדדים נתונה הרשות לעצב את עיקרי הפתרון ולנסח את הסדר הגישור, שיכול ויינתן לו תוקף של פסק-דין אותו ניתן לבצע ככל פסק-דין שניתן ע"י בית-משפט או בורר. מעבר לאמור, יתרונו של ההליך הינו במשכו הקצר, בדרך כלל עד 2-3 ישיבות, הנמשכות כ-2-3 שעות.

עורך-דין אביאל זיו הוכשר כמגשר כבר בשנת 2005 ונכלל ברשימת המגשרים מטעם מערכת בתי-המשפט, מנהל מאות תיקי גישורים ובוררויות מידי שנה, המופנים אליו ע"י בתי-המשפט, שופטים ועורכי-דין. לזכות המשרד נזקפות הצלחות בכריתת הסדרי גישור רבים, הן בסכסוכים בעלי אופי עסקי-מסחרי והן בתיקי משפחה וגירושין, שנסתיימו ללא התדיינות משפטית.

המוטו של עורך-דין אביאל זיו בקידום וייזום הליכי בוררות וגישורים, בניהול אפקטיבי, יעיל, קצר וזול של הסכסוך המשפטי, חלף להתדיינות הארוכה והיקרה בבית-המשפט.

ליצירת קשר
דילוג לתוכן